ที่ชุมชนวัดกุฎีทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา เขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคนงานของเทศบาลและชาวบ้านในชุมชนกุฎีทอง ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตรงข้ามเกาะเมือง ได้เร่งเสริมคันดินรอบชุมชน ซึ่งจากเดิมได้ใช้กระสอบทรายเป็นคันกั้นเอาไว้ แต่เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปั้นคันดินมีความสูงประมาณ 1.20 เมตร และยาวประมาณ 1 ก.ม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าชุมชน ซึ่งขณะนี้ระดับล้นตลิ่งอยู่ที่ 60 ซ.ม.ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ 100 กว่าหลังคาเรือน นอกจากป้องกันชุมชนนี้แล้ว ยังสามารถที่จะป้องกันชุมชนที่อยู่ติดกันอีก 3 ชุมชนคือชุมชนมงคลทรัพย์ วัดวงฆ้อง และวังแก้ว ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 600 หลังคาเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline