สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ริ้วขบวนที่ 4 ผ่านหน้าศาลฎีกา เป็นการเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวงสู่พระบรมมหาราชวัง สำหรับพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ หลังจากนั้นจะเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทองในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นอันเสร็จสิ้น (27 ตุลาคม 2560)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4

ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 4