กรมชลฯ ระบุข่าวที่เผยแพร่ใน Social Media ไม่เป็นความจริง เผยไม่เคยมีแผนปล่อยน้ำหลังวันที่ 26 ตุลาคม แต่อย่างใด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


ตามที่มีข่าวเผยแพร่ใน Social Media และถูกส่งต่อกันอย่างแพร่หลายว่า โดยมีข้อความระบุว่า "พรุ่งนี้เข้าสู่สถานการณ์เตรียมพร้อม !ที่ รังสิต สะพานแดงนํ้าท่วมคนในพื้นที่บอกว่า เขาจะปล่อยน้ำหลังวันที่ 26 นี้ตอนนี้น้ำมันเก็บไม่อยู่แล้ว !!!!นั้น กรมชลประทานขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เวลา 06.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผันน้ำออกทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวม 769 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด
ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวได้ไหลมาถึงจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานครแล้ว ไม่ได้มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด สำหรับพื้นที่น้ำท่วมด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นพื้นที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี อำเภอพรมบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อำเภอบางบาล อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 จุด เท่านั้น และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C.29A อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีอัตราเฉลี่ย 2,826 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังต่ำกว่าความจุของลำน้ำมาก (ความจุลำน้ำ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่อย่างใด

สำหรับสถานการณ์น้ำพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ก็ลดลงมาโดยลำดับ โดยมีปริมาณน้ำผ่านสูงสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ในอัตรา 3,059 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบัน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,979 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งลดลงเทียบกับค่าสูงสุด 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังลดลงอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวมสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบันจึงขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และกรมชลประทานไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างใด
กรมชลประทาน27 ตุลาคม 2560