วันนี้ เพื่องานพิเศษนี้ พวกเขาลงจากเทือกเขาบรรทัด แต่งชุดดำ สุภาพ ไปวางดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัย ส่งในหลวง ร.9 สู่สวรรค์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ยังมีภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นในวันสำคัญยิ่งวันนี้ คือ ภาพของกลุ่มชาว "มานิ" ที่เดินทางมาแสนไกล เพื่อวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ มีผู้ใช้เฟซบุค "วิชาญ ช่วยชูใจ" ได้โพสต์ภาพชาวซาไกกลุ่มหนึ่ง ที่เขาระบุว่า "ซาไก-มานิ" ลงจากป่าพัทลุงร่วมส่งในหลวง ร.9 สู่สวรรค์

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

"แม้จะเป็นชาวป่าซาไก แต่ก็มีหัวใจรักและภักดีต่อนายหลวงร.9 ต่อเจ้าแผ่นดินของพวกเขา"

"วันนี้ เพื่องานพิเศษนี้ พวกเขาลงจากเทือกเขาบรรทัด แต่งชุดดำ สุภาพ ไปวางดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัย ส่งในหลวง ร.9 สู่สวรรค์ด้วยครับ"

"สุดยอด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง "ณรงค์ สงไข" ที่ทำหน้าที่ดูแลชาวป่ากลุ่มนี้ตลอดมาครับ"

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

สำหรับ "ชาวมานิ" หรือที่หลายคนยังเรียกพวกเขาว่า "ซาไก" นั้นคือ ชนพื้นเมืองในภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะในเทือกเขาบรรทัด บริเวณ จ. ตรัง สตูล และพัทลุงและเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตจังหวัด ยะลา และนราธิวาส

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

คำว่า "ซาไก" ตามความหมายแปลว่า "ทาส" เป็นภาษามลายู หรือแปลว่า "คนป่า" ปัจจุบันในประเทศมาเลเซียเลิกใช้คำๆ นี้ไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ชนกลุ่มนี้ก็มีชื่อเรียกตัวเอง ว่า "มานิ" หรือ "มันนิ" แปลว่า "คน" บ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี มานิเป็นกลุ่มชนในวัฒนธรรมการหาของป่าล่าสัตว์ และดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

มีข้อมูลระบุว่าปัจจุบันนี้ ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งทางด้ายกายภาพและสังคม ได้เปลี่ยนแปลงให้ชนกลุ่มนี้มีลักษณะการดำรงชีวิต เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบเคลื่อนย้ายอพยพหาของป่าล่า-สัตว์แบบดั้งเดิม, กลุ่มหาของป่า-ล่าสัตว์กึ่งสังคมหมู่บ้าน, กลุ่มสังคมหมู่บ้านเต็มรูปแบบ

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

ช่วงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีการจัดในพิธีมอบทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชนเผ่ามานิ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล และตรัง มาเป็นเวลาช้านาน

"ซาไก" น้อมถวายอาลัยในหลวง ร.9 

โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ จำนวน 23 คน และยังได้รับสิทธิ์ในการดูแลรักษาพยาบาลเท่ากับคนไทยทั่วไป โดยเป็นบัตรทองจากของสาธารณสุขอำเภอป่าบอนกระทรวงสาธารณสุข