ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งรองเลขาธิการประจำผู้ดำรงตำแหน่ง, ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่ง, ทีมโฆษก คสช.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อ่านเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/261/21.PDF

คสช.แต่งตั้งรองเลขาธิการ-เลขาฯ-โฆษก คสช.

คสช.แต่งตั้งรองเลขาธิการ-เลขาฯ-โฆษก คสช.