ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครด้วยรถไฟ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถไฟพิเศษในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 เพื่อบริการประชาชน ที่ตั้งใจจะเดินทางไปงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ ที่สถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประชาชนทยอยเดินทางเข้าสู่กรุงเทพ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ