บรรยากาศยามเช้า วันพุธที่ 25 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 บริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยไม่อยากให้มาถึง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง

รุ่งสาง ณ ข้าง สนามหลวง