ปชช.เกิน 80% ห่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่ หวังหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนรับมือ-จัดมาตรการฉุกเฉินเตือนภัย ขณะที่กว่า 79% อยากให้รัฐดูบทเรียนเก่าวางแผนจัดการระบายน้ำเร็ว

6 ส.ค.60 - จากสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ ที่มีแนวโน้มเข้าขั้นวิกฤตหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ส่งผลให้บ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัย ในขณะที่รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค.60 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มต้นขึ้นในปีนี้

โดยประชาชน 83.68% รู้สึกเป็นห่วง กังวล น้ำท่วมหนักหลายพื้นที่ ขณะที่ 74.56% เห็นว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดย 67.21% เห็นว่ารัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาระยะยาว มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี โดยประชาชน 54.76% ยังเห็นว่าระบบแจ้งเตือน ระบบเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชน 38.99% ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ได้เพราะดูจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ มีน้ำท่วมไปแล้วในหลายพื้นที่ ระบบบริหารจัดการน้ำไม่มีความชัดเจน น้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ ทุกรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ฯลฯ โดยมีเพียง 15.43% ที่เชื่อมั่นว่าจะรับมือได้เพราะมีอำนาจสั่งการ มีกองกำลังทหารในทุกพื้นที่ รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือ นำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นแนวทางในการแก้ไขได้

ดุสิตโพล สะท้อนชาวบ้าน ยังไม่เชื่อมั่น!! รัฐบาลรับมือน้ำท่วม

ขณะที่ประชาชน 80.28%เห็นว่ามาตรการป้องกันน้ำท่วมที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือ มีมาตรการฉุกเฉิน เตือนภัย , 70.77% เห็นว่าควรตรวจสอบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ ซ่อมแซมจุดที่ชำรุด และ 56.69% เห็นว่าควรชี้แจงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบ เตรียมพร้อมป้องกัน

โดยปะชาชน 79.66% เห็นว่าบทเรียนที่ได้จากการประสบปัญหาน้ำท่วมในปีที่ผ่านๆ มา ที่สามารถนำมาปรับใช้ในปีนี้ คือภาครัฐควรวางแผนบริหารจัดการน้ำ ระบายน้ำอย่างรวดเร็ว , 73.94% เห็นว่าควรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้กำลังใจผู้ประสบภัย , 71.93% เห็นว่าควรเตรียมของช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ ขณะที่ 66.98% เห็นว่าดูแลสุขภาพร่างกาย ป้องกันโรคที่มาจากน้ำ และ 64.35% เห็นว่าติดตามข่าวสาร สภาพอากาศ ฟังการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด