ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.เตรียมตั้งบริษัทรับประกันภัยพืชผล เพื่อดูแลเกษตรกรครบวงจร วงเงินเบื้องต้น 3 พันล้านบาท

ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. สุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ระบุ ธนาคารมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยงานในรูปบริษัทรับประกันภัยพืชผล เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างครบวงจร ซึ่งตามระเบียบสามารถดำเนินการได้ทั้งการจัดตั้งบริษัทและกองทุน วงเงินประเดิมเบื้องต้นประมาณ 3 พันล้านบาท โดยต้องพิจารณารูปแบบการดำเนินการร่วมกับนโยบายรัฐบาล และขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งบริษัทประกันภัยหรือกองทุนดังกล่าว เกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกันด้วย จากการประกันภัยในปัจจุบันที่รัฐบาลและธ.ก.ส.เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันแทนทั้งหมด แต่จะเป็นอัตราส่วนที่เกษตรกรรับได้