วันนี้สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดสัมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ในหัวข้อเศรษฐกิจไทยจะก้าวอย่างไร ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก ติดตามจากคุณ ภาพิมล วิสาโรจน์ สดจาก โรงแรม พลาซ่าแอทธินี

งานสัมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2560 ได้มีการหยิบยกในเรื่องเทคโนโลยีที่มีบทบาทความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรมควรจะต้องมีการบริหารจัดการ

สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดสัมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี2560 ในหัวข้อเศรษฐกิจไทยจะก้าวอย่างไร ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก โดยทางด้าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร สนง. รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ฐานะรัฐบาลก็บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นระดับแอดวานซ์มากขึ้น เช่นหลอดแอลอีดี จะสามารถเป็นตัวส่งสัญญาณไวไฟได้ หรือรถจากใช้น้ำมัน เปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้า หรือไร้คนขับ ทางการแพทย์ เช่นการผ่าตัดโดยไม่ใช่คน หรือ โมบาย อินเทอร์เนต

ทั้งหมดเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคนในวงกว้างในอนาคต หรือในภาคบริการเป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นการใช้รระบบเอทีเอ็ม เพื่อต่ออายุใบขับขี่ หรือเทคโนโลยีฟินเทค ที่ไม่ต้องผ่านการบริการจากธนาคาร

ขณะที่ทางด้านผู้ให้บริการด้านสื่อ บรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น คุณเทพชัย หย่อง บอกว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในวงการสื่อ เดิมเรามี หนังสือพิมพ์ ก็พัฒนาเป็น ทีวี ที่เป็นสื่อหลัก แต่ปัจจุบันมี สื่อใหม่ หรือโซเชียสมีเดียที่มีอทธิพลในวงกว้างมากขึ้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่นการแชร์ข้อมูลข่าว โดยอาจไม่ต้องรอจากสื่อหลัก คือทีวีแบบเมื่อก่อน ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ บทบาทของสื่อหลัก ก็ยังคงต้องรักษา มาตรฐาน จรรยาบรรณ หน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งต่อ แพร่กระจายในสื่อใหม่อยู่

ส่วนทางด้านภาคธุรกิจโรงแรม กรรมการ ผจก.ใหญ่ บ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด มหาชน คุณกมลวรรณ วิปุลากร บอกว่า สำหรับภาคธุรกิจโรงแรมมองว่าเทคโนโลยีไม่ได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือ ผลกระทบ แต่เป็นประโยชน์กับทั้ง ผปก.และลูกค้า เนื่องจากธุรกิจโรงแรมต้องอาศัยเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการลูกค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นระบบการจองเพื่อรองรับลูกค้า รวมถึงเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้า แต่ผปก.ก็ต้องดูความต้องการของลูกค้า และเข้าใจเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

ส่วนการเสวนาในภาคบ่ายจะมีการพูดถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ที่จะส่งผลกระทบกับภาคการเงิน แลการปาฐกถาพิเศษ จาก รมช.พาณิชย์ ถึงสิสัยทัศน์ของประเทศไทยท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่วงนี้กลับไปที่สถานี