เอกชนคาดราคาข้าวขาวยังคงตกต่ำต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนราคาข้าวหอมมะลิเป็นไปตามกลไกตลาด

อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย มานัส กิจประเสริฐ ระบุ หลังรัฐบาลออกมาตรการจำนำยุ้งฉางในวงเงินตันละ 13,000 บาท เพื่อพยุงราคาข้าวหอมมะลิ พบว่าราคาข้าวหอมมะลิเริ่มมีทิศทางดีขึ้น ส่วนการที่ราคาตกต่ำเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะมีผลผลิตออกสู่ตลาดโลกค่อนข้างมาก และประเทศส่งออกคู่แข่งมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงทำให้ราคาข้าวหอมมะลิลดลง
ส่วนราคาข้าวสารขาวยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าราคาจะยังตกต่ำต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อรอดูผลผลิตใหม่ โดยราคาข้าวหอมมะลิเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวขาวอยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม