ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ทำให้เกิดกระแสสังคมว่าโรงสีกดราคารับซื้อ ส่งผลให้ล่าสุด นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย มานัส กิจประเสริฐ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ขอยุติบทบาทการเป็นนายกสมาคมพร้อมกับคณะกรรมการของสมาคมทั้งชุด โดยให้เหตุผลว่า ไม่สามารถทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเป็นไปอย่างที่รัฐบาลต้องการได้ ยืนยันว่า ทางสมาคมโรงสีได้เป็นกลไกหนึ่งในการรับซื้อ ซึ่งราคาข้าวเปลือกจะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกด้วย ในส่วนของโรงสี ต้องการให้ชาวนาได้ราคาที่ดีที่สุด เพราะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่ผ่านมาได้ชี้แจงข้อมูลบางส่วนให้กับรัฐบาลรับทราบแล้ว แต่ข้อมูลกลับถูกบิดเบือนจนเป็นจำเลยสังคม จึงขอยุติบทบาทการทำงานในส่วนของตนในสมาคม

แต่ได้ขอความร่วมมือสมาชิกโรงสี ให้รับซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมต่อไป เพื่อไม่ให้เกษตรกรชาวนาได้รับความเดือดร้อนมากจนเกินไป โดยราคารับซื้อยืนยันว่าเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามคุณภาพข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยว โดยทางโรงสีไม่ได้เอาเปรียบ หรือกดราคาแต่อย่างใด จึงจำเป็นต้องออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงจุดยืนของสมาคมและ รักษาภาพลักษณ์ของโรงสีที่ดีไว้ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจสังคม แต่ก็อยากให้สังคมได้เข้าใจ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา สมาคมโรงสีข้าวไทย ให้ความร่วมมือทุกรัฐบาลเป็นกลไกพยุงราคาข้าว การกล่าวหาว่าโรงสีให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเมือง อาจได้รับข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริง อีกทั้ง กระแสข่าวโจมตีสมาคมที่ออกมายังส่งผลต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

สำหรับสาเหตุราคาข้าวตกต่ำ เป็นผลมาจากราคาตลาดโลก เพราะผลผลิตล้นตลาด ส่วนราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อจากเกษตรกร จะคำนวณจากราคาข้าวสารของผู้ส่งออก พร้อมยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องชั่ง หรือ นำเครื่องชั่งกลางมาตรวจสอบก่อนขายให้แก่โรงสี ซึ่งที่ผ่านมา โรงสีได้ช่วยเหลือเกษตรกรโดยรับซื้อข้าวเปลือกสูงกว่าราคาที่เป็นจริง เนื่องจากสภาพข้าวที่นำมาขายมีความชื้นสูงเฉลี่ย 25%-30%

ขณะที่ นายมานัส ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย มาแล้ว 2 สมัย และจะครบวาระสมัยที่ 2 ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559