วันนี้ บอร์ด ธ.ก.ส.เห็นชอบอนุมัติงบกว่า 46,000 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวนาตามมติ ครม. คาดเริ่มจ่ายช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลักษณ์ วจนานวัช บอกว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (วันที่ 2 พ.ย.) ได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวนาตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 (จำนำยุ้งฉาง) วงเงินรวม 27,410 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายข้าวหอมมะลิจำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก จากที่คาดว่ามีผลผลิตข้าวหอมมะลิ 10 ล้านตันข้าวเปลือก และมีโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2559/60 วงเงินรวม 19,375 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,785 ล้านบาท
ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินเป็นสินเชื่อเพื่อชะลอการขายจาก ธ.ก.ส.ตันละ 9,500 บาท (ต้นข้าว 36 กรัมขึ้นไป) ระยะเวลาคืนเงินไม่เกิน 5 เดือน ไม่มีดอกเบี้ย และได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ตามโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก นอกจากนี้ ชาวนาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกตันละ 2,000 บาท (คำนวณจากการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ รวมเป็นเงินที่ชาวนาจะได้รับทั้งสิ้น 13,000 บาทต่อตัน
เมื่อรวมโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่คิดเป็นเงิน 2,500 บาท ทำให้ชาวนาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐถึง 15,500 บาทต่อตัน ถือว่าสูงกว่าราคาตลาดระดับ 11,000 บาทพอสมควร สำหรับชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคาและต้องขายข้าวเปลือกเอง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,000 บาท เพิ่มเติมจากราคาข้าวเปลือกที่ขายได้เช่นเดียวกัน
จากนั้น ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาช่วงเดือน พ.ย.ถึง ธ.ค.นี้ เพราะต้องรอให้เกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพลดความชื้นเหลือ 15% และนำข้าวขึ้นยุงฉางแล้ว ธ.ก.ส. พร้อมจะจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาใน 3 วันบวกกับว่าตอนนี้ยังมีโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะร่วมกับโรงสีรวบรวมข้าวเปลือกไว้ในสต็อกของโรงสี 8 ล้านตัน โดยจะมีธนาคารพาณิชย์ช่วยปล่อยสินเชื่อให้วงเงิน 8 หมื่นล้านบาท รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 3-6 เดือน ซึ่งจะเป็นอีกโครงการเข้ามาช่วยพยุงราคาข้าวในช่วงนี้

ด้าน รัฐมนตรีพาณิชย์ อภิรดี ตันตราภรณ์ บอกว่า มาตรการดูแลราคาข้าวหอมมะลิ จะช่วยให้ราคาข้าวหอมมะลิในตลาดปรับสูงขึ้น โดยขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข15 ที่ความชื้น 15% ตันละ 9,700-12,000 บาท และได้เตรียมมาตรการดูแลราคาข้าวขาว ที่กำลังจะออกมาเช่นกัน ซึ่งคาดว่าราคาจะปรับดีขึ้น ตามราคาข้าวหอมมะลิรวมทั้ง จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 102 ครั้ง ใน 42 จังหวัด ที่มีผลผลิตข้าวมาก ตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไป และให้สมาคมข้าวถุงไทยจัดทำแพ็กเกจข้าวส่งขายให้ห้างค้าปลีกทั่วประเทศ เพื่อนำไปเป็นของแถม รวมทั้ง ปตท. และบางจากฯ ได้จัดพื้นที่ในปั๊มน้ำมัน ให้ชาวนานำข้าวไปขายฟรี ขณะเดียวกันจะเดินทางไปขายข้าวในต่างประเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จนถึงไตรมาสที่ 2 ปีหน้ารวม 20 คณะ ที่จีน อิหร่าน อิรัก และแอฟริกา