รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ออมสิน ชีวะพฤกษ์ บอกว่า การรองรับการเดินทางของประชาชน ที่จะเดินทางเพื่อไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประเมิน พบว่า เป็นไปตามแผนที่กระทรวงได้วางไว้ ทั้งการจัดเตรียมรถชัทเทิลบัสให้บริการรับส่งผู้โดยสารฟรีใน 17 เส้นทาง รวมถึงมีรถโดยสารของทหาร และจิตอาสา เข้ามาช่วยรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติม จึงมั่นใจว่ามาตรการของกระทรวงคมนาคมจะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้เพียงพอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline