ชนเผ่านับถือศาสนาคริสต์ ทั้งนิกายคาทอลิค-โปแตสแตนท์ รวมไปถึงชาวพุทธ สวดมนต์อธิษฐานจิต และสวดมนต์ทำบุญ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานสวดมนต์อธิฐานจิตของศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โบสถ์คริสตจักรบ้านปางตอง (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชาวคริสต์ในปายบำเพ็ญกุศล ให้ในหลวง ร.๙

จากนั้นนายอำเภอปายได้เดินทาง โบสถ์คริสตจักรบ้านโป่งทาก (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาสนาคริสต์ นิกายโปแตสแตนท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ชาวคริสต์ในปายบำเพ็ญกุศล ให้ในหลวง ร.๙


ทั้งนี้ ในท้องที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอปาย ภาคเอกชน คริสตจักรบ้านปางตอง (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) และประชาชนชาวอำเภอปาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก โดยพร้อมเพรียงกัน

ชาวคริสต์ในปายบำเพ็ญกุศล ให้ในหลวง ร.๙


ต่อมาในวันเดียวกัน นายธนกฤต ได้เดินทางไปเป็นประธาน ในพิธี "ดับไฟเทียน" ณ วัดหลวง บ้านเมืองพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับประเพณี"ดับไฟเทียน"เป็นเทศกาลงานบุญประจำปีของชาวอำเภอปาย เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ สืบทอดกันมาหลายร้อยปีโดยจะจัดงานในวันแรม14ค่ำ เดือน11ของทุกปี ซึ่งเป็นวันหลังจากวันออกพรรษาโดยจัดให้มีขบวนแห่ต้นเงิน และต้นเกี๊ยะ(ต้นสน) เพื่อนำไปถวายวัดเพื่อเป็นบำรุงพระพุทธศาสนา และนำต้นเกี๊ยะ(ต้นสน) ไปจุดไฟเพื่อให้มีแสงสว่างภายในวัดและจะปล่อยให้ไฟดับไปเองนายนตรชัย โสภาวรการ ผู้ใหญ่บ้านถ้ำลอด หมู่ 1 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำชาวบ้านถ้ำลอดทำพิธีสวดพระอภิธรรมอธิฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่วัดถ้ำลอด ด้วยเช่นกัน