วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ

พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จฯพิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ