วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๕ น. นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานาธิบดีศรีลังกา วางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ


ประธานาธิบดีศรีลังกา วางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

ประธานาธิบดีศรีลังกา วางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

ประธานาธิบดีศรีลังกา วางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ