พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากเสด็จยังรถเคลื่อนที่ "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน" เสด็จฯบริเวณหน้ากรมศิลปากร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพื่อทรงทอดไก่ประทานพร้อมข้าวเหนียวให้แก่พสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดเตรียมไก่ไว้จำนวน 1,300 กิโลกรัม และข้าวเหนียวในจำนวนที่เพียงพอกับไก่ทอด

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานให้แก่ประชาชน

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานให้แก่ประชาชน

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานให้แก่ประชาชน

พระองค์โสมฯ ทรงทอดไก่ประทานให้แก่ประชาชน