ประชาชนเริ่มสับสนกับการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ในการเข้าคิวกราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ยิ่งล่าสุด ประกาศว่าคิวเต็มให้มาใหม่ วันพรุ่งนี้ ติดตามกับคุณธัญพิศิษฐ์ เลิศบำรุงชัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บริเวณประตู 8 ทางเข้าสนามหลวง จุดแสกนกระเป๋าของประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารจาก กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ประกาศผ่านโทรโขง ประชาสัมพันธ์ประชาชน ที่ยังคงทยอยเดินทาง มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าขณะนี้คิวถวายสักการะพระบรมศพฯ เต็มแล้ว ขอความร่วมมือประชาชนมาวันพรุ่งนี้ แทน
นางอัญชลี เตชะแก้ว เดินทางมาจากบางนา แต่มาไม่ทันเข้าคิว บอกว่าจะมาใหญ่วันอื่นแทนภายหลังกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย ชี้แจงเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนที่จะเข้าสักการะพระบรมศพ ต่อหน้าพระโกศว่า ขณะนี้ มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้าแถวรอคิว เต็มจำนวนแล้ว ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าสักการะพระบรมมาใหม่ในวันพรุ่งนี้ นั้น
ผู้สื่อสอบถาม ไปยังรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่า ไม่ทราบเรื่อง นี้และ ไม่เห็นด้วยกับการที่วันนี้เปลี่ยนมาไม่แจกบัตรคิว เนื่องจากอาจทำให้ไม่สามารถควบจำนวนประชาชนที่มาได้ และสร้างยิ่งสร้างความสับสน