ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยเปิดให้ประชาชนเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.ของทุกวัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2

ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ วันที่ 2