สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำขนม ได้แก่ สาคูไส้หมูและน้ำดื่มพระราชทาน มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่นั่งต่อคิวอยู่ในท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สมเด็จพระบรมฯ ทรงห่วงใยพสกนิกร
ให้นำขนมมาแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวง

สมเด็จพระบรมฯ ทรงห่วงใยพสกนิกร
ให้นำขนมมาแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวง

สมเด็จพระบรมฯ ทรงห่วงใยพสกนิกร
ให้นำขนมมาแจกประชาชนที่ท้องสนามหลวง