ประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าแถวในท้องสนามหลวง เพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.2559 ตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น.ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภาพมุมสูง ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะพระบรมศพวันแรก

ภาพมุมสูง ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะพระบรมศพวันแรก

ภาพมุมสูง ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะพระบรมศพวันแรก

ภาพมุมสูง ประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้าถวายสักการะพระบรมศพวันแรก