การทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหนักของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่างานที่หนักและเสี่ยงภัยเพียงใดเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พระองค์ตั้งใจทำให้ราษฎร์หลุดพ้นจากคำว่ายากจนและด้อยโอกาสไปติดตามได้จากรายงาน คุณสุพิชฌาย์ รัตนะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี #ข่าวข้นรับอรุณ #nationtv

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline