กลุ่มชาติพันธุ์ลาวหลวง บ้านสระตาแวว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร่วมทำบุญ 15 วัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมปล่อยปลานิลจิตรดาปลาพระราชทานในสระกลางหมู่บ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา นายณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ได้นำกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหลวง บ้านสระตาแวว ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 10 รูป เพื่อเป็นการทำบุญครบ 15 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้มีโครงการพระราชดำริช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลพุคา ในโครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ฝึกให้ชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองยามที่มีภัย ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม

ขณะนี้ชาวบ้านที่นี้มีอาชีพ อยู่ดีกินดีเพราะพระองค์ท่านชาวบ้านที่นี้จึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มาร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล


นอกจากทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุแล้วชาวบ้านที่นี้ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรดา พันธุ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้ชาวบ้านพุคาเพาะขยายพันธุ์ขายสร้างเป็นอาชีพ ลงสู่หนองน้ำในหมู่บ้านตามโครงการจับปลาใหญ่ ปล่อยปลาเล็กคืนสู่ธรรมชาติ