บอร์ด กยศ.มอบผู้จัดการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียกรณีปล่อยกู้ ให้นักเรียนที่ได้เกรด 2.00 เพื่อเสนอข้อมูลในที่ประชุมครั้งหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณี ศธ.เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ. ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยที่ประชุมมอบให้ น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการ กยศ. ไปวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการกำหนดเกรด 2.00 และนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 เพื่อพิจารณารายละเอียด เป็นเหตุผลประกอบในที่ประชุม กยศ. ด้วยเช่นกัน ส่วนปัญหาที่มีผู้ไม่ชำระเงินคืน กยศ.นั้น ตอนนี้ไม่น่่าเป็นห่วงมากนัก เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามผ่านรหัสประจำตัวบุคคลในระบบภาษีอากร