ภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนภาครัฐ ลดใช้บรรจุภัณฑ์ทำจากโฟมใส่อาหารให้กับประชาชน โดยนำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้ใช้แทน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ บอกว่า บริษัท ปตท.และบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลดการใช้บรรจุภัณฑ์กล่องโฟมและขวดพลาสติกจากการบริจาคอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวนมาก บริเวณท้องสนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง

โดยการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเก็บและคัดแยกขยะให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัด พร้อมกันนี้ ได้รณรงค์ให้ประชาชนเริ่มลดและเลิกใช้ภาชนะโฟม ซึ่งในบริเวณท้องสนามหลวงมีการใช้สูงกว่า 200,000 กล่อง ด้วยการเปลี่ยนเป็นกล่องที่ย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน

โดยในช่วงแรกบริษัททั้ง 3 ราย สนับสนุนบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ โดยไม่คิดมูลค่า แบ่งเป็น ปตท.สนับสนุน 1.5 ล้านใบ เป็นถาดทำจากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS (ไบโอพีบีเอส) ทำจากพืชและย่อยสลายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 4-5 เดือน

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) สนับสนุน 100,000 ใบ เป็นกล่องทำจากชานอ้อย และ SCG สนับสนุน 100,000 ใบ ส่วนระยะต่อไปเอกชนจะจำหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับโรงครัวและหน่วยงานต่างๆ ในราคาเดียวกับกล่องโฟมประมาณ 1-2 บาทต่อกล่อง