นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม หลอมใจจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ชักชวนเพื่อน พี่ น้องนิสิตจากทุกคณะ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากร่วมแรงร่วมใจกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จำนวน 30 ภาพจนเสร็จสมบูรณ์และงดงาม
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีจุดเทียน กล่าวแสดงความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกับมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ จากวง MSU Saxophone Ensemble วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากนั้นได้นำเทียนที่จุดไปตั้งวางบนแท่นหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จัดวางในรูปแบบสัญลักษณ์เลข ๙ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ ๙ ก่อนหน้านี้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกลุ่มรวบรวมเงินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ จำนวน 30 ภาพ เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ บนกระดานไม้อัด ซึ่งมีความสูง 2.40 เมตร ความกว้าง 9.60 เมตรจำนวน 3 แผง ความยาวกว่า 30 เมตร
โดยภาพทั้งหมด 30 ภาพ อาทิ ภาพการขึ้นครองราชย์ ภาพทรงเรือใบ ภาพทรงงาน ภาพทรงผนวช ภาพราษฏรถวายดอกบัว ภาพเสด็จที่นั่งอนันตสมาคม ภาพฉลองพระองค์ลูกเสือชาวบ้านครั้งพะเยาว์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพทรงงานโครงการต่างๆ ภาพเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนโดยรถไฟ และหลากหลายอิริยาบถของพระองค์ที่ทรงงาน และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ จัดแสดงไว้ด้านหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม