26 ตุลาคม 2559-บอร์ดกยศ. มอบผู้จัดการวิเคราะห์ข้อดี-เสียปล่อยกู้ใช้เกรด2.00 และเสนอประชุมนัดถัดไป ปลัด ศธ.เตรียมเรียกประชุมอนุบัญชีจ่ายที่1 รวมข้อมูลเสนอ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่26ต.ค.59 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณี ศธ.เสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ. ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยที่ประชุมมอบให้น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกยศ. ไปวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของการกำหนดเกรด2.00และนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยในส่วนของศธ. ตนจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่1เพื่อพิจารณารายละเอียด เป็นเหตุผลประกอบในที่ประชุม กยศ. ด้วยเช่นกัน

"ส่วนตัวเห็นว่าควรจะยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ควรกำหนดเกรดขั้นต่ำในการกู้ยืม เพราะตามหลักการแล้ว กยศ.ควรเป็นเครื่องมือในการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็น เพราะนอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาเองแล้ว สังคมและประเทศก็จะได้รับประโยชน์ด้วย ส่วนเรื่องการบริหารจัดการ กองทุนกยศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาคิดกันอีกที ว่าจะจัดระบบการบริหารอย่างไร เพื่อใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญหายไป"ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาที่มีผู้ไม่ชำระเงินคืน กยศ.นั้น ทางกองทุนกยศ. จะต้องมาดูว่า สถานศึกษา เด็กผู้ปกครอง จะต้องทำอย่างไรบ้าง และตอนนี้เรื่องการติดตามเงิน ก็ไม่น่าจะเป็นห่วงมากนัก เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยติดตามผ่านรหัสประจำตัวบุคคล ระบบภาษีอากร