ผู้ประกอบการ หวั่นเกิดปัญหากับชนกลุ่มน้อย หลังทางการไทยห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเมียนมาร์ ผ่านทางเรือและใช้ท่อเป็นสายส่ง นอกจากใช้การขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บรรยากาศท่าขนส่งสินค้า โดยเฉพาะคลังที่ 21 ท่า 21 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งประเทศเมียนมาร์ ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเข้า- ออก แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นวันแรก ที่ทางการไทยห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเมียนมาร์ ผ่านทางเรือและใช้ท่อเป็นสายส่ง นอกจากใช้การขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

เป็นไปตามระเบียบ ของกรมธุรกิจพลังงานของไทย ที่นำกฎหมายมาบังคับใช้ ห้ามน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามท่าเรือ ตามใบกำกับต้นทางที่ระบุไว้ ให้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 (แม่สอด-เมียวดี) บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

นายธเนศ ใจสบาย เจ้าของคลัง 21 ท่า 21 บ้านวังตะเคียน บอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางรัฐบาลเมียนมาร์ ได้ผ่อนปรนให้การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านทางคลังสินค้าและท่าข้าม ผ่านทางเรือ และส่งน้ำมันตามท่อไปฝั่งเมียนมาร์ที่มีชนกลุ่มน้อยดูแลอยู่ ซึ่งหากชนกลุ่มน้อยไม่มีรายได้ จะเกิดอะไรขึ้น ขณะที่ข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ก็มีปัญหาการจราจรแออัดมาก เป็นอันตรายเพราะผ่านชุมชนและคงไม่คุ้มทุน

ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มผู้ประกอบการที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี 4 แห่ง ได้ยื่นหนังสือทางทางการไทยเพื่อขอผ่อนปรน การส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่าข้ามไปจนกว่าสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ท้ายหมู่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวดจะแล้วเสร็จ