สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร มีมตินำดอกไม้ที่ประชาชน นำมาแสดงความอาลัยบริเวณรอบพระบรมหาราชวัง ไปทำปุ๋ยหมัก ที่ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ สวนหลวง ร.9

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คุณภาสกร พจน์จิราภรณ์ หัวหน้าสวนสาธารณะสราญรมย์ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร บอกว่า ดอกไม้ที่ประชาชน นำมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ข้อสรุปว่าดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาจะถูกส่งไปทำปุ๋ยหมักที่ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ สวนหลวง ร.9 เพราะในแต่ละวันจะมีดอกไม้ที่ถูกส่งเข้ามาคัดแยกที่สวนสราญรมย์กว่า 400 ถุงใหญ่ ใช้เจ้าหน้าที่ 100 คนต่อวัน หมุนเวียนทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนที่ต้องการดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาไปใช้ประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือเก็บไว้บูชา ก็สามารถมาขอรับได้ที่สวนสราญรมย์