พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เพื่อร่วมถวายความอาลัยทางวัดสระเกศจึงได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ยังศาลาการเปรียญ ทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. สาธยายพระไตรปิฎก ถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา 19.00 -20.00 น. และในเวลา 21.00 -22.00 คณะสงฆ์ พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งงดจัดงานภูเขาทอง ประจำปี 2559 แต่จะเปิดให้ประชาชนได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ได้ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2559 จนถึงเวลา 24.00 น. เพื่อได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระราชกุศล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทางวัดสระเกศยังเตรียมจัดนิทรรศการภาพเก่าหายากที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินยังวัดสระเกศ และภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสถาบันพระพุทธศาสนา โดยรอบบริเวณภูเขาทอง เช่นภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่งแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธี สรงมูรธาภิเษก ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม 2508ภาพสมเด็จพระสังฆราชอยู่ ทรงมีปฏิสันถาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวเสด็จเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ณ วัดสระเกศ 16 มีนาคม 2508 ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินภูเขาทอง เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ปี 2481 เป็นต้นซึ่งนิทรรศการภาพเก่าหาชมยากนั้น จะเริ่มให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนาอย่างหาที่สุดไม่ได้ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดสระเกศหลายครั้ง โดยเฉพาะได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หลังเสร็จสิ้นการบูรณปฏิสังขรณ์ ในปี 2509 ซึ่งวัดสระเกศ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะนำภาพเก่าที่ทางวัดได้เก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาและเกี่ยวเนื่องกับวัดสระเกศมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชม พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กล่าว