ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จำนวน 19,000 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. รายงานผลโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 พบว่า ธนาคารได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 2,255,992 ราย ในจำนวนกว่า 19,263,717 ไร่ คิดเป็นเงินแล้วกว่า 19,263 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 31 ต.ค. 2559 และภาคใต้ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2559