พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคิดค้นสูตรการทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง หลังพบว่าราษฎรไทยประสบภัยภัยแล้ง ติดตามจากคุณทินณภพ พันธะนาม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังถิ่นทุรกันดาร 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2498 พระองค์ทรงเห็นความเดือดร้อนราษฎร ที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก และทอดพระเนตรขึ้นฟ้าพบเมฆจำนวนมาก แต่ถูกลมพัดพาไป นั้นคือจุดกำเนิด ฝนหลวง ที่พระองค์ทรงค้นหาวิธีนำมวลเมฆรวมตัวกันจนเป็นฝนได้สำเร็จ จนได้รับขนานพระนามว่า พระบิดาแห่งฝนหลวง
นาวาอากาศโท มณีพันธ์ รบชนะชัย เป็นอีก1 นักบินฝนหลวงที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาตั้งแต่ปี 2537 เล่าถึงความประทับใจให้ฟังว่า เมื่อครั้งที่ยังปฎิบัติภารกิจฝนหลวงไม่สำเร็จ พระองค์ท่านรับรู้ถึงปัญหา จึงได้เขียนสูตรการทำหลวงให้กับนักบินใส่กระดาษ ด้วยลายพระหัตถ์พระองค์เอง ที่เป็นคำตอบ ที่สามารถทำฝนหลวงได้สำเร็จ
สารฝนหลวง จากตำราพระราชทาน ที่พระองค์ทรงคิดค้น ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพราะพระองค์ทรงตระหนักว่า เมื่อนำหลักวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมาใช้ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและสิ่งแวดล้อม
ด้วยพระปรีชาสามารถ ด้านการบริหารจัดการน้ำทางอากาศและพื้นดิน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคิดค้นวิธีการทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง นอกจากจะช่วยบรรหาภัยแล้งให้กับราษฎรแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ...
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยืนยัน จากนี้ จะสานต่อพระปณิธาน ที่พระองค์ท่านเคยตรัสไว้ว่า ความเดือดร้อนของประชน รอไม่ได้ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุม ให้ฝนหลวงของพระองค์ ยังผลแก้ปัญหาได้ทั่วผืนแผ่นดินไทย