กรมป่าไม้จัดทีม"หมอต้นไม้"ดูแลไม้ทรงปลูกภายในกรมป่าไม้ พร้อมดึงชาวบ้านปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จย่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้ฟรีทุกจังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ และพสกนิกรชาวไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ภายในกรมป่าไม้ ทรงปลูก ตัดแต่งกิ่งไม้ รักษาต้นไม้ป้องกันโรคและแมลงตามหลักวิชาการ โดยมอบหมายให้ ทีมรุกขกร"หมอต้นไม้" ดูแลต้นไม้ทรงปลูก 3 ต้น ซึ่งเป็นต้นพญาสัตบรรณ บริเวณหน้ากรมป่าไม้ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2540 ส่วนอีก 2 ต้น คือ ต้นราชพฤกษ์ และต้นบุญนาค ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2527 และวันที่ 5 กันยายน 2537 โดยเตรียมชาวบ้านร่วมปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จย่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้จังหวัดละ 7,000 กล้า ฟรีทุกจังหวัด