บรรยากาศการเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง ยังมีประชาชนเดินทางไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งจุดแจกบัตรคิวอย่างชัดเจน และเข้มงวดเรื่องการดูแลความปลอดภัย ติดตามจากคุณอโนทัย สกุลทอง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


บรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังหลั่งไหลกันมาต่อแถวรอเข้าแสดงความอาลัยและสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยในในวันนี้เป็นอีกวันที่มีการแจกบัตรคิวให้กับประชาชน โดยจะมีเจ้าหนาที่ทหารจากกองพลที่1 รักษาพระองค์ในการดูแลการแจกบัตรคิว ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยมจะต้องรับบัตรคิวที่บริเวณทางเข้าท้องสนามหลวง ตรงข้ามวัดมหาธาตุ และจากนั้นก็ต้องไปเข้าแถวอีกครั้งและจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเชคบัตรคิวตามระยะของแถว จึงจะเข้ามานั่งบริเวณเก้าอี้ได้ ก่อนเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคม จะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บบัตรคิว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแทรกแถว และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และในวันนี้ มีการจัดระบียบทางเข้าออกชัดเจนมากขึ้น โดยประชาชนที่เดินทางมาจะต้องเข้าออกทางเดียว ไม่เดินสวนทาง จะมีจุดคัดกรองทางเข้า ทั้งหมด7จุด ทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนวัตถึระเบิดแบบวอคทู และได้รับการตรวจค้นกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันความปลอดภัยเข้มขึ้น
และในวันนี้ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่ท้องสนามหลวง โดยได้ตรวจหน่วยอพทย?ขิงกองทัพบก โรงทาน รวมถึงพูดคุยและให้กำลังใจจิตอาสา ประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำความดีและร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยพลเอกประวิตร บอกว่า นายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องมิจฉาชีพจะต้องไม่ให้เกิดขึ้น รวมถึงจุดจ่ายอาหารจะต้องทั่วถึง เพราะนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนอาจจะได้รับการแจกจ่ายอาหารไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้วย
ขณะที่การจราจรในวันนี้ ปิดเส้นทางเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว และคากว่าคนจะมาร่วมอสดงความอาละยเป็นจำนวนมาก โดยปิดถนนรวม27เส้นทาง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง