วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ถวายราชสักการะพระบรมศพและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline