การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระบุ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงทุนรูปแบบพีพีพีในโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ระยะทาง 9 กิโลเมตร วงเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะลงนามว่าจ้างผู้รับเหมาได้ในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 2560