กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สรุปคดี "เซปิง" เข้าข่ายความผิดข่ายความผิดตามมาตรา 38 พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เสนอบอร์ดเพื่อปิดคดี 4 มี.ค.นี้

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ บอกว่า ทีมเจ้าหน้าที่ของ สบส.ได้สอบสวนข้อเท็จจริงโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล กรณีที่ ดร.เซปิง จากพยานหลักฐาน พบว่าน่าจะเป็นความผิดในประ เด็นของการชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในมาตรา 38 และจะนำเข้าพิจารณา คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลในวันที่ 4 มีนาคมนี้

อธิบดี สบส.บอกอีกว่า หากผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯพบว่าว่าผิดกฎหมายการโฆษณาสถานพยาบาล จะส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ขั้นตอนนี้เป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา คาดว่าจะสามารถยุติเรื่องไม่เกินเดือนมีนาคมนี้