โรงพยาบาลราชวิถี ขาดแคลนเลือดทุกหมู่ เป็นการชั่วคราว ขอจากสภากาชาดไทยไปแล้วแต่ก็ยังไม่พอ จึงขอให้ประชาชนร่วมกันบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางปองจิต เข็มนาค หัวหน้าหน่วยจัดหาโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่าขณะนี้ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลราชวิถีขาดแคลนเลือดทุกหมู่เลือด เป็นการชั่วคราวโดยเฉพาะกรุ๊ปเอที่ขาดแคลนมากที่สุด แม้จะร้องขอจากสภากาชาดไทย แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการในการรักษาแต่ละวัน จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการแนบเอกสารแนะนำให้ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดกับโรงพยาบาลฯ อย่างน้อย 2 คน ช่วยเข้ามาบริจาคเลือดกรุ๊ปใดก็ได้ คนละประมาณ 450 ซีซี เพื่อนำเลือดไปช่วยผู้อื่นต่อไป


ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดได้ที่ อาคารสิรินธร ชั้น 7 โรงพยาบาลราชวิถี ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา08.30-16.30น. เพื่อนำเลือดดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการต่อไป

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จึงเชิญชวน องค์กร หน่วยงานหรือบริษัทใดที่มีจำนวนผู้บริจาค 50 คนขึ้นไป ติดต่อขอให้โรงพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ได้ ติดต่อได้ที่ 02-3548108 ต่อ 3026 และ 3031