ที่ประชุมมหาเถรสมาคมสิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีวาระพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พุทธะอิสระแนะนายก ใช้อำนาจรัฎฐาธิปัตย์เลือกพระที่น่าเลื่อมใสก่อนเสนอทูลเกล้าฯตั้งสังฆราช

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

- ที่ประชุมมหาเถรสมาคมสิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีวาระพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พุทธะอิสระแนะนายก ใช้อำนาจรัฎฐาธิปัตย์เลือกพระที่น่าเลื่อมใสก่อนเสนอทูลเกล้าฯตั้งสังฆราช
-หลังราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรตัดสินใจโค่นต้นยางปิดฉากสวนยางพาราของตัวเอง และหันมาทำเกษตรกรแบบผสมผสาน ปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อการอยู่รอด รายละเอียดจะเป็นอย่างไร จะคุ้มค่าหรือไม่กับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต
-หมู่บ้านงูจงอางขอนแก่นการันตีปลอดภัยป้องกันปิดเทปใสปากงูก่อนให้นักท่องเท่ยวสัมผัส
ติดตามได้ในข่าวข้นคนเนชั่น 21.30 น.