นายกฯ ประชุมบอร์ดการศึกษา ตั้ง ประจิน-สมคิด เป็นรองประธาน ลั่นปี 58-59 ต้องดีกว่าที่ผ่านมา ด้านปลัดกระทรวงศึกษาฯ เผยนำผลงานนักเรียนเป็นตัวชี้วัดครู

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา พร้อมกล่าวก่อนการประชุม โดยยอมรับว่า ยังไม่สามารถเดินหน้างานพัฒนาการศึกษาได้มากนัก เพราะติดปัญหาและอุปสรรค ซึ่งส่วนตัวมีความเข้าใจดี แต่งานด้านการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งจำเป็น ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการบ้านที่มอบให้ ซึ่งต้องทำให้ปี 2558-2559 ดีกว่าปีที่ผ่านมาให้ได้
ภายหลังการประชุม รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ก.ศึกษาธิการ แถลงว่า ที่ประชุมมีการหารือในเรื่องการแข่งขันด้านการศึกษา โดยนำหลายประเทศที่มีระดับดีกว่าประเทศไทยมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อน

โดยจะต้องเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ซึ่งต้องพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป ทั้งนี้ยอมรับว่าระดับการศึกษาประเทศไทย ไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้เร่งพัฒนาเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป และระบุว่าเรื่องใดทำได้ก็ทำไปก่อน สำหรับกรณีการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 2 พฤศจิกายน

โดยมี 4,100 โรงเรียนในช่วงเริ่มเต้น จะเน้นกิจกรรมเสริมสร้างสมอง(Head)ทักษะ(Hand)คุณธรรมจริยธรรม(Hart)รวมทั้งสุขภาพ (Health)ซึ่งสาระความรู้ไม่ได้ด้อยไปจากเดิม แต่นักเรียนจะมีความสุขมากขึ้น มีเวลาคิด วิเคราะห์ ฝึกทักษะ รู้จักการถกแถลง การเขียนเรียงความมากขึ้น โดยมีกระทรวงอื่นๆ เช่นกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

ทั้งนี้หลังจากเริ่มปรับลดเวลาเรียน ก็จะมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำกับตรวจสอบตั้งแต่ 2 สัปดาห์แรกหลังการดำเนินโครงการ โดยมีทีมที่เรียกว่าสมาร์ทเทรนเนอร์ ประมาณ 300 ทีมลงไปในพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผล ซึ่งในปีการศึกษาใหม่ทุกโรงเรียนในประเทศไทยก็จะดำเนินการเช่นเดียวกันทั้งหมดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่าด้านการศึกษาต้องมีการปรับปรุงหลายเรื่องเช่นหน่วยงานในการประเมินสถานศึกษา คือ สำนักรับรองมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยจะมีการปฏิรูปการทดสอบนักเรียนนักศึกษา เพิ่มข้อสอบอัตนัยมากขึ้น

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความต้องการด้านแรงงาน เพื่อที่จะได้พัฒนาแรงงานตรงกับความต้องการของตลาด โดยกระทรวงศึกษาธิการ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และภาคเอกชน จะมีการหารือเรื่องดังกล่าวต่อไป ส่วนตลาดแรงงานอาชีวะศึกษานั้นนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กรมฝีมือแรงงานศึกษาดูว่า ผู้ที่มีฝีมือแรงงานจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่