30 ตุลาคม 2558-สพฐ. ยันร.ร.สตรีชัยภูมิ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้นตามรูปแบบที่เสนอ "การุณ" เผยรอ สตง.ชี้ชัดกรณีติดแอร์-หลอดไฟ จำนวนมากคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมขนาดใหญ่ชื่อดังประจำ จ.ชัยภูมิ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น ใช้เงินทั้งหมดกว่า 44 ล้านบาทและมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 134 ตัวและติดตั้งหลอดไฟ 1,027 ดวง ซึ่งมองว่ามากเกินความจำเป็นไม่เว้นทางขึ้นบันไดภายในตัวอาคารแทบทุกชั้นและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐโดยใช่เหตุ ซึ่งทางโรงเรียนอ้างว่าการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)กำหนดนั้น
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สมพ.) เขต 30 ได้ทำหนังสือรายงานข้อเท็จกรณีการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้นของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยชี้แจงว่าสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 48 ล้านบาทให้โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อเป็นค่าลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556-2558) แต่เนื่องจากโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดตามด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีออกชั่นส์ ซึ่งได้มีการเสนอราคาก่อสร้างในวงเงิน 44 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยปกติแล้วโรงเรียนใดก็ตามที่จะก่อสร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์จะต้องยื่นแบบให้ สพฐ.เห็นชอบจึงจะดำเนินการเสนอขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณได้ ซึ่งในกรณีของโรงเรียนสตรีชัยภูมิพบว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบที่ สพฐ.กำหนดครบถ้วน เพราะฉะนั้น ในเรื่องของรูปแบบอาคารยืนยันว่าไม่มีความผิด

สพฐ.ยันโรงเรียนสตรีชัยภูมิสร้างตาม"รูปแบบ"


ทั้งนี้ ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตมากที่สุดในเรื่องของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากถึง 134 เครื่องและหลอดไฟ 1,027 ดวงนั้น ได้รับรายงานจากนายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิว่าในวันนี้สำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 4 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพจริงภายในอาคารอเนกประสงค์ทุกห้อง พบว่าหลอดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศมีมากตามที่ปรากฎเป็นข่าว แต่จะเกินความเป็นจำเป็นหรือไม่ต้องรอตรวจสอบจากทางวิศวกรมด้านพลังงานให้แน่ชัดเสียก่อน โดยคณะตรวจสอบได้มีการสอบถามที่มาของการก่อสร้างอาคารดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 พ.ย.นี้ทางคณะตรวจสอบจะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
"จากนี้ต้องรอฟังว่าคณะกรรมการตรวจสอบของ สตง.จะสรุปความเห็นในประเด็นเรื่องของพลังงานอย่างไร ทั้งค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้า คุ้มค่าหรือไม่ ดังนั้น สพฐ.คงจะไม่ตั้งคณะกรรมการใดๆจากส่วนกลางลงไป แต่ให้ สพม.เขต 30 เป็นผู้ดูแลและรายงานมายัง สพฐ.ต่อไป"นายการุณ กล่าว