ชลบุรี - ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ ครบกำหนดปลด 113 นาย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/56 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด 113 นาย ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดประจำการ 113 นาย


ทั้งนี้ ตามคำสั่งกองทัพเรือ ที่ 323/2558 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง การปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.2556 ผลัดที่ 3 กองทัพเรือได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ จัดให้มีพิธีให้โอวาทแก่ทหาร ได้ซาบซึ้งถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการอำลาผู้บังคับบัญชา

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดประจำการ 113 นาย


สำหรับทหารกองประจำการในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนนั้น ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะอุตสาหะ และมีความตั้งใจด้วยดีตลอดมา

ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบประกาศเกียรติคุณทหารปลดประจำการ 113 นาย


พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่เข้ารับราชการทหาร นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี คือ ได้อุทิศตนเพื่อสังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังได้รับการเสริมสร้างฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความรู้สึกผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานในโอกาสต่อไปได้