เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อีกครั้งกับโครงการดีๆ กับการออกหน่วยผ่าตัดให้กับคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ยกคาราวานทีมจักษุแพทย์ ผลัดกันออกหน่วยเพื่อผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ตั้งแต่ทางภาคเหนือจรดทางใต้ โดยไม่ได้จำกัดพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้น เรามาพูดคุยกับ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผอ.ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในช่วงตอมแมลงวัน

ร่วมสมทบทุน "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว"

ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว" ธ.กรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 745-0-33316-3

หมายเลขโทรศัพท์

034-419595 (ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว)
034-419536 (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
034-419555 (บริจาคสมทบทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร)