จากกรณี สตง.และ คตร.ตรวจสอบการใช้งบของ สสส.ที่ผิดจุดประสงค์และอาจเข้าข่ายไม่โปร่งใส และนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อคำนิยามคำว่า "สุขภาวะ" และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ล่าสุดตัวแทน 30 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพได้ไปชี้แจงต่อ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ให้เข้าใจถึงนิยามคำว่า"สุขภาวะ" และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในมุมมองของภาคประชาชน เกาะติดเรื่องนี้กับธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline