svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25

28 ตุลาคม 2558
1.0 k

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 ในเวทีประชุมโลกร้อนครั้งที่ 21 เดือน ธ.ค.นี้ จัดนิทรรศการเตรียมพร้อมให้ประชาชนปรับตัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ กล่าวว่า ทส.จัดงานมหกรรมเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 27-29  ตุลาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให่ประชาชนและเตรียมความพร้อมปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
  โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและได้กล่าวในเวทีการประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกผลักดันข้อตกลงใหม่ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาโลกร้อน ครั้งที่ 21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมนี้

พลเอกสุรศักดิ์ บอกอีกว่า รัฐบาลไทยได้ส่งตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงใหม่ของอนุสัญญาโลกร้อนภายหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2563 โดย ทส.ได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อรองรับการปรับตัวให้แก่ชุมชนนำร่องใน 17 พื้นที่ทั่วประเทศ 32 เทศบาล

ด้านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายจิลส์ การาชง บอกว่า ในฐานะเจ้าภาพการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาโลกร้อน ครั้งที่ 21 ต้องการให้มีข้อตกลงที่นำไปสู่การปฏิบัติระหว่างรัฐบาลโดยตั้งเป้าหมายให้วันที่ 5 ธันวาคมนี้เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของการประชุมโดยสหภาพยุโรปได้มีมติลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ในปี พ.ศ.2573