กสร.เฝ้าระวังข้อพิพาทในสถานประกอบการที่ข้อตกลงสภาพการจ้างงานจะครบกำหนด 278 แห่ง ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องใหม่แล้ว 33 แห่ง เกิดข้อพิพาทแล้ว 3 แห่งส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางช่วยไกล่เกลี่ย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)  กระทรวงแรงงาน  นายปฐม เพชรมณี  บอกว่า กสร.ได้เฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้างและข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยพบว่า ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2558 มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานจะครบกำหนด 278 แห่ง  
ขณะนี้มีลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องใหม่ เช่น ขอปรับเงินเดือน โบนัสต่อนายจ้างแล้ว 33 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในจ.ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี  อยุธยาและปราจีนบุรี โดยได้เกิดข้อพิพาทแล้ว  3 แห่งในจ.ชลบุรี 2 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง  ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ