สปส.เล็งตั้งกองบริหารการลงทุน เปิดทางลงทุนคล่องตัว ตั้งเป้าจัดตั้งภายปี 2559 พร้อมวางแผนขยายลงทุนอสังหาริมทรัพย์-ต่างประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาราชการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) บอกว่า สปส. เตรียมปรับโครงสร้างหน่วยงานบริหารการลงทุน ของ สปส. เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลด้านการลงทุนของ สปส. เป็นเพียงกลุ่มงานหนึ่งในสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน ทำให้การบริหารจัดการด้านการลงทุนขาดความคล่องตัว และบุคลากรมืออาชีพ จึงแนวคิดที่จัดตั้งกองบริหารการลงทุนของสปส.ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงสร้างและอัตรากำลังในการจัดตั้งกองดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยจะให้ได้ข้อสรุปภายในปี 2559