ผู้แทน สสส.เตรียมเข้าชี้แจง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช. ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ให้ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงพร้อมตอบข้อซักถาม กรณีการอนุมัติเงินอุดหนุนหรือใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกต ว่า ผิดวัตถุประสงค์ ในเวลาบ่าย 3 โมง
ส่วนเรื่องการตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนตำบลละ 5 ล้านบาท ศอตช.ได้ประสานไปยัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบการใช้จ่าย ร่วมกับ ป.ป.ท./ดีเอสไอ และ สตง.ที่จะกระจายกันออกตรวจสอบโครงการเงินอุดหนุนตำบลทั่วประเทศ ในสัปดาห์หน้า