ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว) มรณภาพลงด้วยอาการสงบแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นายพนม ศรศิลป์ บอกว่าตนได้รับแจ้งจากวัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ว่า พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รองเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกาย ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ในเวลา 02.07 น. ของวันที่ 25 ต.ค.2558 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ 76 ปี รวม 56 พรรษา ในการนี้ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพแด่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาภรณ์ เมื่อเวลา 17.00 น. ที่วัดมังกรกมลาวาส
ด้าน นายพิสิทธิ์ชนนท์ นิวัฒนากุล เลขานุการพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ และกรรมการวัดมังกรกมลาวาส บอกว่า สมัยก่อนหลวงพ่อมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารมาโดยตลอด กระทั่งได้รับการผ่าตัด แต่อาการมาเกิดขึ้นอีกช่วงตรุษจีน หลวงพ่อได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธตั้งแต่ช่วงหลังตรุษจีนเป็นต้นมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ กระทั่งเวลา 02.07 น. ของวันที่ 25 ต.ค.หลวงพ่อได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ โดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จะเคลื่อนศพของหลวงพ่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมังกรกมลาวาส โดยจะมีพิธีพระราชทานนำหลวงสรงศพ และทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ จะมีการประชุมหารือถึงกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่ออีกครั้ง
คณะสงฆ์จีนนิกาย ได้สูญเสีย พระมหาเถระ ที่เปี่ยมด้วยเมตตา และได้สร้างคุณูปการต่อประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์
ตลอดชีวิตการครองเพศบรรพชิต หลวงพ่อได้ทำความดี การช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไป ร่วมสร้างโรงเรียนต่างๆ มีการดูแลผู้พิการ คนชรา ส่วนการพระศาสนา หลวงพ่อเป็นผู้ก่อตั้ง วัดบรมราชากาญจนาภิเษก หรือวัดเล่งเน่ยยี่2 ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันได้บูรณะวัดเล่งเน่ยยี่ คงศิลปะแบบเดิมไว้ทั้งหมด ส่งเสริมการศึกษาเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายให้แก่ สามเณรในคณะสงฆ์จีนนิกายได้เรียนหนังสือ โดยหลวงพ่อจะส่งเสริมให้พระ เณร ในวัดได้รับการศึกษาจนถึงปริญญาเอก
ซึ่งก่อนมรภาพหลวงพ่อก็มีดำริให้สร้างมหาวิทยาลัย โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมถึงการสร้างโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วบริเวณบางบัวทอง แต่หลวงพ่อก็สิ้นเสียก่อน
สำหรับประวัติ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ มีนามเดิมว่า เย็นเชี้ยว เกิดในตระกูลแซ่เจียม มีภูลำเนาเดิมอยู่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บิดาชื่อ นายยุ่นฮะ แซ่เจียม มารดาชื่อ นางซิ้วเกียว แซ่ลี้ เชื้อชาติจีน (จีนแต้จิ๋ว) จากมณฑลกวางตุ้ง โดยพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เกิดในประเทศไทย เมื่อปี 2482 จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกายในปี 2502 และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในปี 2503 ณ วัดโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกมลาวา ส (เล่งเน่ยยี่) รูปที่ 9 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เป็นผู้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นที่แตกฉาน ว่างจากิจวัตรประจำวันแล้ว ชอบการกุศล ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เคร่งครัดระเบียบวินัย เป็นพระอาจารย์อบรมสั่ง สอนพระภิกษุสามเณรเป็นมากกว่า 15 ปี และมีปณิธานที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน กระทั่งได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์